Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Värdegrundspelet

Värdegrundspelet


Köp spelet för aktivt arbete med gruppkulturer

Spelet är framtaget med hjälp föreningarna som ingår i Föreningsutvecklingsgruppen.
Föreningar som arbetar med hallklimat, får fyra spel gratis.

Pris: 535 kr/spel
(Fem spel ger det sjätte gratis)

Beställning: jaana.gander@innebandy.se

Barn- och ungdomsgrupper bör spela under ledning av vuxna.