Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Föreningspulsen

FÖRENINGSPULSEN 1.0

Västsvenska Innebandyförbundet inför Föreningspulsen, ett styr- och mätverktyg som jämför hur distriktets föreningar arbetar med mjuka värden jämte de idrottsliga. När detta har utvecklats har VSIBF tittat på Svensk Elitfotbolls Certifiering som i större utsträckning väger in sportsliga parametrar och spelarutveckling. VSIBF har valt att vid införandet utelämna detta. Föreningspulsen 1.0 är en pilot som inte kommer att betyda något ekonomiskt i ingångsläget – målsättningen är att i en framtid premiera högt rankade och ambitiösa föreningar. Se Föreningspulsen 1.0 (överblick) samt Föreningspulsen 1.0 (detaljerad)

Ett styr- och mätverktyg
På ordförandekonferensen 2019 presenterade vi Föreningspulsen. Målsättningen var att den första revisionen skulle presenteras i slutet av november 2019. Denna, den första, visade sig vara omfattande och komplex att genomföra och därför presenteras den först nu. På Ordförandekonferensen 2020 kommer en genomgång att hållas. Förhoppningsvis är de kommande revisionerna enklare att genomföra när grundarbetet är gjort.

Föreningspulsen är ett styrverktyg för att kunna sätta fokus på områden i föreningsarbetet, utöver det sportsliga, som förbundsstyrelsen ser som förbättringsområden. Grunden till mätetalen ligger i ett dokument där fyra huvudområden med underområden identifierats. (Se Föreningspulsen_STYR_1.0.pdf) Värdegrundsarbete/hallklimat, Föreningen, Verksamhet och Aktiviteter.

Två revisioner per år
Vartannat år kommer styrdokumentet att revideras och värdet av de olika områdena att viktas om. Förhoppningen är att den presenterade rankingen skall starta ett arbete och analyser i föreningarna som gör att områden förbättras och fokus kan flyttas till kommande tvåårsperiod. Det är också styrelsens avsikt att Föreningspulsen skall utgöra ett mervärde i alla våra gemensamma kontakter med sponsorer. Ett slags förenings-CV för oss att visa upp för att förklara hur vi i vår idrott, arbetar med dessa fokuspunkter.     

Föreningspulsen 1.0 – en pilotversion
Det är viktigt att veta att det är ett komplext system av siffror bakom mätetalen och nu vill vi att föreningarna granskar sina resultat och inkommer med önskemål om justeringar. Dessa gör vi inte omgående utan vid en senare korrigeringsomgång. Denna och åtminstone ett par revideringar till kommer att behövas granskas ute i föreningarna, med återkopplingar för att få det här verktyget helt trimmat så att revisionerna blir helt tillförlitliga.

Det finns exempel på mätetal som landat i noll för alla, beroende på att en utbildning som var ett krav, inte hållits.

Det är också så att om föreningsstyrelsens och valberedningens sammansättning inte framgår av klubbens hemsida, men uppfyller målen, så blir resultatet ändå noll. Alltså krävs bara att uppgifterna publiceras för att ändra på resultatet på den punkten.

De flesta talen är inhämtade via IBIS och föreningarnas hemsidor samt utbildningsstatistik.

Hjälp oss nu att trimma och inkom med synpunkter på nedan mejladress. 

Feedback: vastsvenska@innebandy.se

Om er förening samarbetar nära en annan förening och vill stå under ett namn, så har ni möjlighet till det (t.ex. Pixbo Wallenstam IBK och Pixbo Wallenstam IBF, de generar dock inte nödvändigtvis fler poäng). Hör i så fall av er till ovanstående mejladress.

/ Västsvenska Innebandyförbundet - Marknadsgruppen