Föreningspulsen

Föreningspulsen är ett värderingsverktyg och finns för att hjälpa föreningar att utvecklas.

Föreningspulsen är ett pågående arbete. En förening kan maximalt få 1000 poäng. Poängen är fördelade inom följande kategorier i dagsläget: värdegrund/ hallklimat, föreningen, verksamhet och aktiviteter.