HALLKLIMAT

Vad är Hallklimat?

Hallklimat är distriktets förhållningssätt för att få bättre utvecklingsklimat i hallarna, skapa trivsel för alla och skapa en sund utvecklingsmiljö.

Vem är kontaktperson i vår förening? Var hittar jag kontaktuppgifter till hen?

Det finns uppgifter på hemsidan under Hallklimat – www.hallklimat.se

Kontaktuppgifterna hittar du även här: Kontaktperson

Måste alla föreningar vara med i Hallklimatet?

Alla föreningar behöver inte vara med i arbetsgruppen kring hallklimat, men alla föreningar ska sköta matchrutinerna innan, under och efter match.

Varför ska vår förening arbeta med distriktets Hallklimatsarbete?

För att få en bättre utvecklingsmiljö för våra spelare och domare på alla nivåer. Vi som förening ska vara med som en del av att skapa ett bättre hallklimat, eftersom föreningarna bör ha en gemensam syn på hur trivseln ska se ut i våra hallar

Vad är skillnaden på "Incidentrapport" och "Anmälan till bestraffning"?

Incidentrapporten kommer till VSIBF som kontaktar föreningen det gäller som i sin tur agerar på ärendet. Anmälan till bestraffning skickas till SIBF: s disciplinnämnd för ev. avstängning, böter eller rättsliga åtgärder vid vanligtvis grövre förseelser. Alla kan göra en ATB men den Nationella disciplingruppen och Juridiska nämnden har bara skyldighet att ta upp ärendet till prövning om anmälan inkommit från någon av de som berörts av händelsen.

Är jag anonym inför den jag har anmält i Incidentrapporten?

Ja, du är anonym inför den förening/person du anmäler. Du är däremot inte anonym inför förbundets kontaktperson. Anledningen är att det kan behöva inhämtas fler uppgifter och för att en återkoppling ska kunna ske till den som anmäler.

Vad händer efter det att jag har lämnat in en Incidentrapport?

Berörd förening kontaktas av förbundets kontaktperson för dialog och återkoppling kring Incidentrapport. Den aktuella föreningen förväntas svara inom utsatt tid.

Vad är en Trivselvärd?

Trivselvärdarna är utsedda av föreningen och är ambassadörer för ett trivsamt hallklimat för alla som befinner sig i hallen vid barn- och ungdomsmatcher.

Behöver vi ha Trivselvärdar på matcherna?

Alla föreningar förväntas att ha minst en trivselvärd i samband med barn- och ungdomsmatcher.

Kan vi få flera västar? Var hämtar vi dem i så fall?

Ja, kontakta förbundet.

Måste vi spela jingeln?

Alla föreningar förväntas spela jingeln i samband med barn- och ungdomsmatcher.

Kan jag rapportera en ledare för dåligt uppträdande?

Använd Incidentrapporten, som finns på förbundets hemsida: www.vsibf.se eller direkt https://forms.office.com/e/XUNYdPf0zG

Var hittar jag Anmälan till bestraffning?
Var hittar jag Incidentrapporten?
Vad är en Förebildsutbildning för något?

En träff med idrottsanhöriga där vi pratar om värdegrund och förhållningssätt kring barn- och ungdomars idrottande.

Hur får vi en Förebildsutbildning till vår förening?

Utbildningsmaterial tillhandahålls av förbundet och genomförs i föreningens regi.

Kan vem som helst skriva en Incidentrapport?

Ja, alla kan skicka in en Incidentrapport. Domarna ska i första hand använda Matchstraff för det som sker kopplat till match.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS