ÅrsmöteKallelse till Årsmöte för Västsvenska Innebandyförbundet

Fredag 17 juni kl. 19.30 (start 17.00)
Mötet genomförs i Uddevalla mer praktisk info på följande länk:
https://www.innebandy.se/vastsvenska/inlagg/lista/arsmote-2022/

Fullmakt skall lämnas påskriven av två personer på mötet eller så går det bra att mejla den till ulf.widell@innebandy.se 

Föredragningslistan

 1. Upprop och fullmakts registrering samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Innebandyförbundets styrelse har upprättat för distriktet,
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. Val av ordförande för mötet,
 5. Val av sekreterare för mötet,
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare,
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj - 30 april
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj - 30 april
 10. Revisorernas berättelse för tiden 1 maj - 30 april
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
 12. Behandling av förslag till Västsvenska Innebandyförbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgiften (administrationsavgiften) till Västsvenska Innebandyförbundets
 13. Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av distriktsstyrelsen angivna förslag. Beslut i fråga av större ekonomisk natur för Västsvenska Innebandyförbundets eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet,
 14. Val av ordförande i Västsvenska Innebandyförbundets tillika ordförande i Västsvenska Innebandyförbundets styrelse för en tid av två år.
 15. Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år,
 16. Val av revisor och revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Västsvenska Innebandyförbundets för en tid av ett verksamhetsår,
 17. Val av ordförande och erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
 18. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöten (kan delegeras till distriktsstyrelsen),
 19. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till RF SISU Västra Götalands DF årsmöten (kan delegeras till distriktsstyrelsen),
 20. Avslutning.

Anmälan
Görs på följande länk (gäller skolsamverkan, marknad med) fram till och med måndag 6 juni, där efter anmäler man sig med ett mejl till ulf.widell@innebandy.se 

Anmälda per den 3 juni kl. 13.00 

Björk Mikael, VSIBF
Fritzell Lotta, VSIBF
Lomander Mats, VSIBF
Löfgren Måns, VSIBF
Olsson Catharina, VSIBF
Roholt Alexandra, VSIBF
Westerlind Hans, VSIBF
Lindskog Linda, VSIBF
Widell Ulf, VSIBF
Åkerström Mikael, VSIBF
Jakobsson Maria, Ale IBF
Johansson Cathrine, Ale IBF
Berger Pontus, Bergsjön, SK
Bryntesson Katrin, Dingle AIK
Bryntesson Magnus, Dingle AIK
Meunier Yanick, FBC Vinga
Thornström Marie, FBC Vinga
Larsson Jens, FBC Vinga
Holmqvist Jerry, Frölunda IBK
Krafft Stefan, Guldhedens IK
Ström Stefan, Herrestads AIF
Strömberg Lilian, IBF Backadalen
Hellström Johan, IBK Bergum
Pettersson Andreas, IBK Göteborg
Sjöström Niklas IBK, Göteborg
Wallentheim Albert, IBK Göteborg
Bäckström Madeleine, IBK Utby
Gustavsson Annelie, Lindome IBK
Selstam Andreas, Lindome IBK
Barman Mikael, Lindås IBF
Holst Joachim, Mölndals IBF
Biörnerud Fredrika, Utbynäs SK
Tornberg Sara, Utbynäs SK
Hansson Daniel, Öckerö IBK
Tindvall Magnus, Öckerö IBK
Larsson Fredrik, Pixbo Wallenstam IBK/IBF
Rauswall Susanne, Stenungsunds IBK

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS