ÖVERGÅNGSFRÅGOR SPELARE/FÖRÄLDER

Får en spelare från en annan förening vara med och träna med oss även om spelare inte tänker börja i vår förening/vårt lag?

Ja, men endast om båda föreningars kontaktpersoner för övergångar varit i kontakt med varandra och din nuvarande förening godkänt detta.

Jag vill byta förening, men vill inte prata med min tränare om det. Hur gör jag?

Kontakta då er övergångsansvarige inom föreningen, eller be den nya föreningens ledare inleda kontakt mellan nya föreningens och din nuvarande förenings övergångsansvarige.

Jag ska flytta och kommer att få närmare till en annan förening. Är det ok att byta förening då? Hur ska jag göra?

Ja, kontakta din förenings övergångsansvariga i föreningen och ta kontakt med den nya föreningen.

Min tränare säger att jag inte får byta förening, stämmer det?

Nej, men det finns en övergångspolicy som beskriver hur det ska gå till (gäller dig som inte har kontrakt).

Jag har kontrakt och vill byta förening, går det?

Ja, om båda föreningarna är överens. Kontakta din övergångsansvarige.

Jag är inbjuden för provträning av ett annat lag, måste jag meddela min nuvarande förening det innan jag provtränar?

Ja, om du vill provträna behöver du kontakta övergångsansvarig i din förening.

Kan jag vänta till efter provträningen att meddela min nuvarande förening att jag byter lag?

Nej, kontakt med din övergångsansvarige ska tas innan provträning. 

ÖVERGÅNGSFRÅGOR LEDARE/FÖRENING

Kan vi använda oss av en spelare som är skriven på en annan förening i en träningsmatch?

Nej

Vår övergångsansvarige säger nej till att vi tar emot spelare utan att kontakta den föreningens ansvariga först. Stämmer det?

Ja. Oavsett om det är provträning eller övergång.

Jag har en spelare som vill byta förening/provträna med annan förening, vad ska jag göra som tränare?

Du behöver kontakta övergångsansvarig i din förening.

Var hittar jag vem som är övergångsansvarig i min förening?

Du hittar alla ansvariga för övergångar på www.vsibf.se under tävling eller kontakta föreningens styrelse.

Vi vill kontakta en spelare för provträning med oss. Hur gör jag?

Du behöver få godkänt av övergångsansvarig i din förening innan kontakt tas.

Varför har vi en övergångspolicy?

Övergångspolicyn beskriver vårt förhållningssätt kring övergångar i distriktet och stärker samarbetet och dialogen, både i egna föreningen och mellan föreningar i distriktet.

MATCHÄNDRING

Måste lagen vara överens om en matchändring?

Ja, om inga synnerliga skäll föreligger.

Vem bokar hallen vid matchändring?

Hemmalaget måste boka halltid för matchen hos hallägaren.

Allmän information om hur man gör en matchändring

VID SKADA

Vem är försäkrad?

Vilka grupper har en försäkring?

  • Licenserade spelare
  • Ledare
  • Domare

Mer info
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/innebandy

Var är vi försäkrade?

Alla spelare med en giltigt spelarlicens, domare och ledare har en idrottsförsäkring hos Folksam. 

Mer info https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/innebandy

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS