Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Domarkommittén

Ordförande
Peter Novakovic
peter_novakovic@hotmail.com

Ledamöter
Jesper Axelsson
axelssonjesper1@gmail.com
Aldin Hadziselmovic
aldiin@hotmail.com
Fredrik Gander             
fredrik.gander@glc.se
Mikael Ärlig                   
mikael.arlig67@gmail.com
Jesper Dammert
dammert65@gmail.com