Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Organisation

Styrelse

Ordförande
Mats Lomander
1:a vice Ordförande
Mikael Åkerström
2:de vice Ordförande
Måns Löfgren
Kassör
Lotta Fritzell
Ledamöter
Karin Bidstedt
Niclas Ermesjö
Hans Westerlind
Mikael Åkerström
Maria Hagelqvist
Catharina Olsson
Adjungerad
Ulf Widell

Valberedning

Ordförande
Niclas Sundelid
Ledamöter
Magnus Fredriksson
Märit Bergendal
Kristina Landgren
Ulf Andersson
Charlotte Axelsson
Magnus Andersson
Dennis Kjellberg

Revisor

Kent Johansson
Martin Gunnarsson

Tävlingskommitén

Ordförande
Hans Westerlind
Ledamöter
Anders Isberg
Christian Westerlind
Fredrik Gander
Anna Karin Niklasson 
Adjungerad
Mikael Björk

Marknadsgruppen

Ordförande
Måns Löfgren
Ledamot
Niclas Ermesjö
Adjungerade 
Ulf Widell
Joel Ottgård

Domarkommitén

Ordförande
Peter Novakovic 
Ledamöter
Jesper Axelsson
Aldin Hadziselmovic
Fredrik Gander             
Mikael Ärlig                   
Jesper Dammert

Observatörer

Peter Novakovic
Jesper Axelsson
Mikael Ärlig
Jesper Dammert
Fredrik Gander
Aldin Hadiselmivic

Distriktslagsgruppen

Mattias Flodén
Andreas Berg
Daniel Axell
Daniel Hansson
Mikael Järdhage
Elin Björk – Linder
Adjungerad
Mikael Björk                                             
Ulf Widell

Kansli

Ulf Widell
Mikael Björk
Jaana Gander
Joel Ottgård