Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Licensstatistik

Licensutveckling Förbund

Licenstyp 2018 2020
A - licens 3 108 3 105
Röd  1 794 1 806
Blå  2 466 2 507
Grön 2 770 2 903
Totalt 10 138 10 321

 

Licensstatistik Förening

Klicka här

All data är hämtad från datumet 30:e mars. I den totala uträkningen per förening finns även motionslicenser med.