Matchändring - flytta match

Matchändring - flytta match

Matchändring kopplat till Covid-19

Samtliga matchändringar mellan 8/10-30/11 samt 11/12-26/3 kostar 500 kr oberoende nivå. Matchändringar går att genomföra fram till innan matchstart, motståndare måste godkänna matchändringen samt ska domarna informeras. Matchändringen behöver även initieras i iBIS eller via matchändringsblankett vara StIBF tillhanda innan matchstart.

Vi uppmanar alla lag att visa hänsyn vid matchändringsförfrågningar kopplat till insjukna spelare eller spelare med symptom.

I de fall lag har minst fem spelare med bekräftad Covid-19 eller symptom kontakta Stockholms Innebandyförbund.

Matchändring
Matchändringar för seriematcher går att göra direkt i iBIS. Logga in i iBIS via föreningsklienten. Möjligheten att göra matchändringar via matchändringsblanketten finns fortfarande kvar.


Samtlig information gällande matchändring finner ni till höger i dokumentet matchändringsblankett.

Från och med att spelschemat blir officiellt t o m den 7/10 samt 1/12-10/12 är det kostnadsfritt att göra 3 matchändringar per lag.
Efter de 3 kostnadsfria matchändringarna och utanför ovanstående tidsperioder gäller matchändringsavgifter enligt nedan.

Matchändring Egen matchtid Ej inkommen ny matchtid
F/P Blå Lätt 0 kr  
F/P Blå Svår, Medel  1 000 kr 2 000 kr
F/P Röd 1 000 kr 2 000 kr
Senior och Junior 2 000 kr 3 000 kr


Mindre än 5 helgfria vardagar till match tillkommer domarkostnaden för berörd match.

Under perioden fram till 12 oktober får förbundet in en mängd matchändringar och har ingen möjlighet att bekräfta om varje enskild matchändring inkommit. Vi prioriterar de ändringar som har ett ursprungligt speldatum närmast i tiden.

Enklaste sättet att kontrollera om en matchändring är utförd är att titta i spelprogrammet där de nya tiderna syns så snart vi genomfört matchändringen i systemet.

En bekräftelse skickas också ut till berörda lags föreningar och kontaktpersoner per e-post samt via föreningens sida i iBIS. De matcher som vi ännu inte fått in en ny tid på kommer synas med speltiden 00:00 tills ny tid inkommit till StIBF.

Tänk även på att det nya speldatumet ska ligga minst tio dagar fram i tiden. Stockholms innebandyförbund behöver tid för att handlägga matchflytten samt domartillsätta matchen.

Vänligen notera att träningsturneringar, träningsläger samt träningsmatcher givetvis skall planeras in innan säsongen, och ej anses som giltiga skäl för att genomföra en matchändring.

Dokument