Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

För dig som ledare/deltagare

För dig som ledare/deltagare

Allmänt

 • Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna och samarbeta med arrangören och följ dess anvisningar. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.


Planering före match

 • Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.
 • Observera att ni max får ha 12 spelare och 3 ledare i ert lag. Är ni fler spelare i laget får ni anmäla flera lag till arrangemanget.
 • Respektive lag får även låta ytterligare fyra personer befinna sig i anläggningen. Det kan exempelvis handla om personer som har transporterat laget.
 • Fyll i dokumentet "Smittspårning lag" (finns till höger) innan ni kommer till arenan och ge detta till arrangören vid ankomst.


Omklädningsrum

 • Se till att lämna omklädningsrum städat.
 • Undvik fysisk kontakt med andra.


Matchförberedelser

 • Byt gärna om hemma.
 • Värm om möjligt upp utomhus.
 • Håll matchgenomgång om möjligt utomhus.


Under match

 • Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet.
 • Håll rent och snyggt i avbytarbåset.


Efter match

 • Lämna ert avbytarbås rent och snyggt.
 • Följ arrangörens anvisningar för att undvika trängsel och att människor möts i onödan.
 • Ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt genomförs med vare sig motståndare eller domare.
 • Efter matchen och eventuell tackningsprocedur (ej fysisk) lämnar ledare och spelare arenarummet omedelbart och ger plats åt nästkommande lag och byt gärna om hemma.
 • Eventuella diplom/medaljer eller liknande ges till lagledare som får delas ut till spelarna efter att laget lämnat arenan.

Symtom på covid-19

Här kan ni se symtomen på Covid-19. Du kan ha ett eller flera av följande symtom.

arrow_drop_down_circle

• hosta
• feber
• andningsbesvär
• snuva
• nästäppa
• halsont
• huvudvärk
• illamående
• värk i muskler och leder
• magont och diarré
• förlorat lukt- och/eller smaksinne

Dokument

Säkerhet och eventuell smittspårning i samband med Knatteligan.