Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

För dig som hemmalag/arrangör

För dig som hemmalag/arrangör

Allmänt

 • Arrangören bär ansvaret för arrangemangets själva genomförande och att detta följer ordningslagen och FHM:s allmänna råd och rekommendationer.

Publik

 • Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar Stockholms Innebandyförbund att matcherna genomförs utan publik i så stor utsträckning som möjligt.

 • I de fall man som förening vill anordna match med publik ska lagar och gällande riktlinjer följas enligt protokoll från Svenska Innebandyförbundet. Föreningen som är arrangör ansvarar för att lagar och gällande riktlinjer följs.

 • Kommunicera på hemsida och i andra kommunikationskanaler att all publik, inklusive föräldrar och andra anhöriga, undanbedes vid matcherna. Sätt upp skyltar och utse en ansvarig att detta efterföljs.

Planering

 • Genomför en riskbedömning med hjälp av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg (bilaga 1).

 • Övergripande för all planering ska vara att undvika trängsel och att människor möts i onödan. Det är du som arrangör som sitter på detaljkunskapen kring spelplatsen och har möjlighet att göra en fungerande plan.

 • Informera gästande lag och domare med en tydlig plan för hur ert arrangemang ska genomföras. Ge skriftlig information både före och när de anländer.

 • Det får max vara två planer igång samtidigt under arrangemanget.

 • Det får max vistas fyra lag i arenan samtidigt. Varje lag får bestå av max 12 spelare och 3 ledare.

 • Respektive lag får även låta ytterligare fyra personer befinna sig i anläggningen. Det kan exempelvis handla om personer som har transporterat laget.

 • Respektive matchledare får ta med sig en transportör in i anläggningen.

 • Komprimera spelschemat så att lagen spelar alla sina matcher i tät följd. Undvik i den mån det går att lagen byter planer/sidor för att minska flödena i hallen. På hemsidan sammandrag.se kan ni få hjälp att skapa spelscheman.

 • Lägg minst 15 minuters paus mellan varje grupp så ni hinner få ut lagen samt städa undan innan nästa grupp kommer. Se exempel på spelschema nedan:

 Funktionärer

 • Aktiva, ledare, funktionärer och matchledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.

 • Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid arrangemanget, tex bör sargvakter ej användas. Inga personer som är 70 år eller äldre, alternativt tillhör en riskgrupp, bör delta som funktionärer eller på annat sätt. Se till att olika funktionärsgrupper inte har kontakt i onödan.

 • Administrerande förbunds tjänstgörande funktionärer äger tillträde.


Flöden

 • Se till att lagen och domarna kommer olika tider till arenan eller att man har olika entréer. Minimera all onödig kontakt mellan deltagarna före, under och efter arrangemanget. Planera deltagarnas flöden noggrant, i synnerhet i arenor med flera spelytor för att undvika trängsel.

 • Lägg matcherna så att lagen som spelat hinner lämna arenan/spelytan innan nästa
  lag kommer.

 • Informera gästande lag och domare på plats om vad som gäller för ert arrangemang.


Hygien

 • Ge möjlighet för funktionärer, lag och domare att tvätta/sprita händerna direkt vid ankomst till arenan, samt vid avfärd från arenan.

 • Tillse att avbytarbås, sekretariat osv städas av ordentligt före och efter match.


Smittspårning

 • Närvarolista på samtliga deltagare/funktionärer som ska delta ska upprättas i förväg och kompletteras med eventuellt ej föranmälda när dessa anländer. Denna lista ska sparas för att kunna redovisas om behov av smittspårning uppstår.

 • StIBF rekommenderar att arrangören ansvarar för att fylla i och förvara dokumenten säkerhet och eventuell smittspårning i samband med Knatteligan.
  Dokument för arrangör
  Dokument för lag


Kiosk/Cafeteria

 • Gör en plan för hur ni ska bedriva kiosk och cafeteriaverksamheten på ett säkert sätt utan trängsel, tex ha fler kiosker, markera upp avstånd osv.


Omklädningsrum/domarrum

 • Uppmana samtliga deltagare att byta om hemma. Detta gäller även matchledarna. I de fall omklädningsrummen används se till att de är åtskilda och att lagen hamnar så långt ifrån varandra som möjligt.
 • Håll rent i omklädningsrum/domarrum och på toaletter samt fyll på med tvål och handsprit.


Matchförberdelser

 • Ge lagen om möjligt möjlighet att värma upp separat.


Under match

 • Lagen och domarna ska om möjligt ha separata in-/utgångar till arenarummet, alternativt ej gå in/ut samtidigt.


Efter match

 • Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt.
 • Efter match och eventuell tackningsprocedur (ej fysisk) lämnar ledare och spelare arenarummet omedelbart och ger plats åt nästkommande lag. 
 • Planera flödet så att lag som spelat match separeras från lag som ska spela nästa match så långt det är möjligt.
 • Eventuella diplom/medaljer eller liknande ges till lagledare som får delas ut av denne efter att laget lämnat arenan.

Symtom på covid-19

Här kan ni se symtomen på Covid-19. Du kan ha ett eller flera av följande symtom.

arrow_drop_down_circle

• hosta
• feber
• andningsbesvär
• snuva
• nästäppa
• halsont
• huvudvärk
• illamående
• värk i muskler och leder
• magont och diarré
• förlorat lukt- och/eller smaksinne

Dokument

Säkerhet och eventuell smittspårning i samband med Knatteligan.