Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Bakgrund

Bakgrund
Under flera år har det inom Svensk Innebandy diskuterats frågor angående nationella spelformer. Det handlar i stort om att samtliga distrikt ska bedriva tävlingsverksamhet på likartat sätt, något som i dagsläget inte är fallet.

Den prioriterade frågan har varit spel på blå nivå något som aktualiserats genom en motion till tävlingskongressen.

Under kommande tävlingskongress som hålls i april ska beslut fattas om 4vs4 plus målvakt ska bli en nationell spelform eller inte. Stockholm Innebandy har oavsett tävlingskongressen utfall redan beslutat att sjösätta 4vs4 plus målvakt för lättseriena på blå nivå kommande säsong.

Den nya spelformen ligger till grund från ett arbete som Svenska Innebandyförbundet ihop med distrikten tagit fram. Flera distrikt har redan implementerat spelformen och nu är det alltså dags för Stockholm.