Schyssta cupen spelas genom så kallade sammandrag. Varje sammandrag är tänkt att involvera 8 lag i 2 grupper, där samtliga lag spelar 3 matcher under 2 timmar.

Vår rekommendation är att man till varje omgång åker med 7 (1+6) spelare per anmält lag.

Matchstart
Då det spelas två matcher på samma fullskaliga plan är det sekretariatet eller en av matchledarna som sätter igång båda matcherna samtidigt.

Vid matchstart ska en spelare från vardera lag stå uppställda för tekning vid mittpunkten.

Regelverk

Matcherna spelas enligt Svenska Innebandyförbundets (SIBF) Regelhandbok och Tävlingsbestämmelser. (StIBF: s tillägg nedan gäller).

Spelplanens mått

12 x 20 meter

Målburens mått
120 x 90 cm

Position på målburar
Vi rekommenderar att man ställer målburen 1.5m från kortsargen.

Målvaktsområde
Målvaktsområdet är 1x2m framför respektive målbur. Dessa behöver ej märkas ut.

Tekningspunkter
Inga tekningspunkter tejpas utan domarna får uppskatta tekningspunkterna.

Speltid

1 x 15 min rullande tid.

Matchstart
Sekretariatet sätter igång matcherna samtidigt.

Timeout

Det är ej tillåtet med timeout.


Deltagare

Spelare
Under spel får ett lag ha högst 3 utespelare och en målvakt på planen samtidigt. Målvakten får inte ersättas med en extra utespelare.

Åldersdispens
Lag med spelare födda -14 får endast anmäla sig till klassen -15.

För övriga åldrar är klasserna ett riktmärke då förbundet anser att lagen ska hamna på den nivå man hör hemma. Som exempel kan ett lag med spelare födda -16 anmäla sig till klassen -15 och tvärt om.

Byten
Byten görs gemensamt med motståndarlaget med ett så kallat tutbyte, vilket innebär att lagen får en signal var 90 sekund från sekretariatet som då påkallar att det är dags för byte.

Efter tutbytet återupptas spelet av försvarande lag i närheten av den egna målburen på matchledarens signal. Motståndarna ska vara på sin planhalva.

Sekretariatet stannar klockan och tutar manuellt efter 1.30, 3.00, 4.30, osv. Tiden sätts igång igen efter 10 sekunder. Ledarna för respektive lag ansvarar att bytet hinner ske innan tiden återupptas.

Domare
Matchen döms av en förbundsutbildad matchledare.


Utrustning

Spelarnas klädsel
Spelarna ska ha klädsel som är anpassad för innebandy, och det ska gå att skilja lagen åt.

Skyddsglasögon
Samtliga spelare ska bära skyddsglasögon när de är på spelplanen.

Målvaktsutrustning
Målvakt ska bära långbyxor, ansiktsskydd (hjälm) och skor. Målvakt får inte använda medel för att glida lättare, exempelvis silikon eller stearin.

Personlig utrustning
Spelare får inte bära något som kan innebära en skaderisk för själv eller andra, till exempel halsband eller örhängen.

Klubba
Klubban ska vara försedd med IFF:s godkännandemärke.


Matchledarens riktlinjer

Fasta situationer
En fast situation är avslag, frislag, inslag samt tekning. Inga fasta situationer får gå direkt i mål. Om det händer ska den fasta situationen göras om. Vid fasta situationer ska motståndarna ställa sig på ett avstånd av 1,5 meter.

Tekning

Tekning döms om matchledarna blåser av spelet, till exempel för att någon har skadat sig, bollen har gått sönder eller domarna inte har sett vem som slog ut bollen över sargen. Tekningen görs på närmast uppskattade tekningspunkt på den plats där spelet blåstes av.

Målpunkt
Punkt framför målburen där spelet sätts igång efter mål och byte.
I Stockholm tejpas ingen målpunkt upp utan matchledaren anvisar vart den tänkta målpunkten är.

Avslag
Avslag döms efter godkänt mål.

Avslag läggs på målpunkten av det lag som släppte in målet och får passas eller drivas igång. Laget som gjorde mål ska först springa tillbaka till egen planhalva. Matchledaren ska se till att avslaget görs om i de fall avslaget görs innan det målgörande laget står uppställda för spel.

Inslag

Inslag döms om bollen lämnar spelplanen eller tar i taket. Inslag läggs 1,5 meter från sargen och får passas eller drivas igång.

Frislag
Frislag ska läggas där förseelsen begicks och får passa eller drivas igång. Frislag vidtas vid följande situationer:

 • När en spelare slår, låser, lyfter eller sparkar på en motståndares klubba

 • När en spelare spelar bollen över knähöjd eller svingar klubban över midjehöjd före.

 • När en spelare spelar med klubban mellan motståndarens ben.

 • När en spelare håller fast en motståndare eller dess klubba.

 • När en spelare knuffar en motståndare.

 • När en spelare nickar bollen eller tar den med handen.

 • När en spelare ligger ner på golvet och spelar bollen.

 • När en spelare hoppar och spelar bollen över tänkt knähöjd.

 • När en spelare står i målvaktsområdet.

 • När en spelare står för nära en en fast situation.

 • När är en målvakt kastar bollen över mittlinjen utan att bollen studsar eller tar på en spelare före mittlinjen.

 • När är en målvakt tar bollen med händerna utan att någon kroppsdel rör golvet innanför målvaktsområdet. 


Utvisningar

Alla utvisningar är personliga. Laget fortsätter att spela med tre utespelare. Den utvisade spelaren ska lämna spelplanen och sätta sig på den egna avbytarbänken. Ledaren avgör när spelaren ska få spela igen. Förseelser som leder till utvisning:

 • När en spelare medvetet gör något som riskerar att skada en motståndare, t.ex. tacklar mot sargen eller använder klubban på ett farligt sätt.

 • När en spelare uppträder osportsligt eller protesterar mot ett domslut.


Straffslag

Straffslag utdöms ej i Schyssta Cupen.

Målvaktsräddning
Om målvakten fångar bollen ska det lag som anföll springa tillbaka till egen planhalva.

W.O.

Lag som inte dyker upp riskerar en tävlingsavgift om 500kr.

Logga Schyssta Cupen1
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS