Stockholm Innebandyförbunds Värvningspolicy

Att behålla ”så många som möjligt så länge som möjligt” är innebandyns motto och ledord.

Stockholms Innebandyförbund ska följa idrottens riktlinjer vilket görs genom ett gemensamt förhållningssätt för att undvika värvningar i unga åldrar och stävja felaktiga värvningar generellt. Att selektivt välja ut spelare och toppa eller värva för att nå resultat i unga åldrar är inget som varken Svensk Idrott eller Stockholms Innebandyförbund tror på.

Under våren 2019 anordnades en ordförandekonferens där idéen om en värvningspolicy presenterades. Syftet med framtagandet av en värvningspolicy är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn gällande värvningar för Stockholms Innebandyförbunds föreningar.

Stockholms Innebandyförbund tror på att mer samverkan mellan föreningar skapar bättre utvecklingsmiljöer för spelarna i distriktet.

I framtagandet av policyn har Stockholm Innebandyförbund haft ett antal referensföreningar som man bett om input gällande förslaget.

I och med att just din förening skriver under policyn visar ni att ni verkar för en hållbar miljö för våra aktiva samt bidrar till idéen om ett livslångt idrottande.

Stockholms Innebandyförbund kommer aldrig kunna hindra att värvningar görs, däremot kan vi genom policyn gemensamt bestämma om vilket förhållningssätt vi ha till värvningar och övergångar.

I listan till höger finns värvningspolicyn samt de föreningar som skrivit under policyn, till höger finns också vanliga frågor och svar gällande övergångar.


Policyn i korthet:

Definition övergång och värvning

Övergång/föreningsbyte
Sker alltid på spelarens initiativ.

Värvning
Sker alltid på föreningens initiativ.

Vid en övergång ska alltid en dialog upptas mellan föreningarna om varför spelaren vill byta förening.

Värvning får tidigast ske efter avslutad säsong det året spelaren lämnar den röda nivån vilket i kronologisk ålder innebär 16 år. Efter avslutad säsong 2022/2023 gäller det spelare födda 2006 och äldre. Efter avslutad säsong 2023/2024 gäller det spelare födda 2007 och äldre.

Vid en värvning ska alltid den andra föreningen kontaktas innan kontakt tas med spelaren eller spelarens målsman (spelare under 18 år).

Värvningspolicy
Frågor och svar
Föreningar som antagit Värvningspolicyn
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS