Utmärkelseansökningformulär

Utmärkelseansökningformulär

Person eller Förening


Person
För och Efternamn
(år-månad-dag-xxxx)
Ange vilken roll, förenings namn och årtal. Ex: Ordförande, IBK Innebandy, 1971-81
Utmärkelser från SDF, DF, RF/SISU Idrottsutbildarna och eventuella utmärkelser från t ex kommunen.
Skriv varför du tycker den här personen förtjänar StIBFs utmärkelse.
Förening
(xxxxxx-xxxx)
E-postadress till föreningens kontaktperson
Förenings postadress
Skriv vilka andra utmärkelser föreningen mottagit. Namn på utmärkelsen, årtal och vem som delat ut utmärkelsen.
Ansökaren
Namn på föreningen