Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Utmärkelser

Utmärkelser

Hedersutmärkelser

Hedersordförande
Förutvarande förbundsordförande som på ett synnerligt förtjänstfullt sätt gagnat förbundet kan, på förbundsstyrelsens enhälliga förslag, av årsmötet utses till hedersordförande av förbundet.

Hedersordförande
Lasse Granqvist
Kim Fors
Niclas Westén
Eric Huijsers

Hedersledamot
Förutvarande ledamot av förbundsstyrelsen som på ett synnerligt förtjänstfullt sätt gagnat förbundet kan, på förbundsstyrelsens enhälliga förslag, av förbundsmötet utses till hedersledamot av förbundet.

Hedersledamöter
Mikael Brandstam
Christer Sundström
Kim Fors
Malin Andersson
Tommi Pettersson

IFF:S Minnesmedaljer (95/96)
Mikael Brandstam, Älvsjö
Mikael Dimadis, Solna
Mats Hultström, Enskededalen
Kim Fors, Enskede
Marianne Isoz Henriksson, Sthlm
Krister Kalte, Rönninge
Bengt Larsson, Järfälla
Göran Lindell, Bandhagen
Christer Magnefelt, Saltsjö-Boo
Martin Nordh, Nacka
Christer Sundström, Haninge
Håkan Wikström, Bålsta
Kristin Ågeby, Sthlm
Jan Ögren, Sthlm

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken guld
Eric Huijsers, Nacka

Förtjänsttecken silver
Mikael Brandstam, Älvsjö
Lasse Granqvist, Solna
Christer Sundström, Haninge
Niclas Westén, Järfälla
Eric Huijsers, Nacka

Förtjänsttecken brons
Kim Fors, Enskede
Marianne Isoz Henriksson, Sthlm
Mats Hultström, Enskededalen
Peter Kokocha, Bandhagen
Roger Nyström, Vallentuna
Gunnar Weichbrodt, Bromma
Christer Sundström, Haninge
Mikael Brandstam, Älvsjö

Förbundsplaketter
Bengt Alenlöv, Kista IBK
Göran Berg, Åkersberga IBF
Kenneth Carlsson, DIL
Roland Gunnarzon, Fornudden IB, SEI
Peter Hagert, GrimstaAIK, StIBF
Anders Hjälmarstedt, Balrog IK
Anders Hägerström, DIL
Krister Kalte, Balrog IK 
Mikael Nordstrand, Åkersberga IBF
Rolf Nåmark, Huddinge IBS 


95/96


95/96
95/96
95/96
95/96
92/9395/96
95/96
95/96
95/96
95/96
95/96
92/93
92/93


(95/96)
(95/96)
(95/96)
(95/96)
(95/96)
(95/96)
(95/96)
(95/96)
(95/96)
(95/96

Bestämmelser för Stockholms IBF´s utmärkelser:

1. StIBF:s utmärkelser utgörs av:
- Förtjänstmärke i guld
- Förtjänsttecken i brons, silver och guld
- Förtjänsttecken för domare
- Förtjänstplakett i brons, silver och guld
- Standar och vimpel
- Debutanttecken
- Förbundsnål

2. Grunder för utdelning:
Förtjänstmärke i guld + legitimationskort
(förbundets högsta utmärkelse). Kan tilldelas person som under minst 20 år tillhört förbundsstyrelsen eller under minst 30 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund eller för innebandyn i allmänhet.

Förtjänsttecknet i brons
Kan tilldelas person som under minst 5 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund.

Förtjänsttecknet i silver
Kan tilldelas person som under minst 10 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund.

Förtjänsttecknet i guld + legitimationskort
Kan tilldelas person som under minst 12 år tillhört förbundsstyrelsen eller under minst 20 år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Stockholms Innebandyförbund eller för innebandyn i allmänhet.

Förtjänsttecknet för domare + legitimationskort
Kan tilldelas domare som under minst 20 år på ett aktivt och förtjänstfullt sätt dömt inom Stockholms Innebandyförbund.

Förtjänstplakett i brons, silver och guld
Kan tilldelas förening vid jubileumstillfälle och förutsätter minst 15, 20 resp.25 års aktiv innebandyinsats.

Standar och vimpel
Kan tilldelas person, förening och förbund vid speciella tillfällen såsom jubileum, stadsmatcher etc.

Debutanttecken
Tilldelas varje spelare i debutmatch i Stockholms stadslag, äldsta åldersklass.

Förbundsnål
Kan tilldelas person för förtjänstfulla insatser för innebandyn i Stockholm. Utdelas vid speciella tillfällen, jubileum och stadslagsmatcher etc.

3. Med anledning av ovanstående kan enskilda personer, föreningar, och förbund vara berättigade till följande utmärkelsetecken graderade efter förtjänst.

Enskilda personer:
- Förtjänstmärke i guld
- Förtjänsttecken i brons, silver och guld
- Förtjänsttecken för domare
- Standar/vimpel
- Förbundsnål

Föreningar:
- Förtjänstplakett i brons, silver och guld
- Standar/vimpel

Förbund:
- Standar och Vimpel

4. Förslagsrätt till utdelning av utmärkelsetecken tillkommer förbundsstyrelsen.

5. Ansökan om utmärkelser görs skriftligt på fastställt formulär minst 3 månader före den dag utmärkelsen skall utdelas. Formuläret rekvireras från kansliet.

6. Beslutande myndighet är förbundsstyrelsen (StIBF). För utdelning av förtjänstmärket erfordras enhälligt styrelsebeslut.

7. Utdelning av utmärkelser sker vid förenings jubileumshögtid av förbundet delegerad person eller vid förbundets årsmöte.

8. Förtjänstmärke/tecken samt förtjänsttecken till domare åtföljs av numrerat legitimationskort som berättigar till inträde vid alla tävlingar i innebandy inom distriktet anordnade av StIBF eller förening ansluten till distriktet.

9. Avsteg från de i kriterierna fastlagda tidsramarna kan göras om särskilda skäl därför föreligger. Beslut härom fattas av styrelsen, beslutet ska vara enhälligt.

10. För samtliga utmärkelser gäller att hänsyn tas inte blott till det arbete vederbörande nedlagt utan även till resultatet av detsamma och på vilket sätt vederbörande varit idrottens
representant.


Ansökningshandlingar rekvireras från Stockholms Innebandyförbunds kansli.

Ansök om utmärkelse!

Ansökningshandlingar rekvireras från Stockholms Innebandyförbunds kansli.