Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Verkställande Utskott

Verkställande Utskott

Verkställande Utskottet (VU) är förbundets sista instans för överklagande av tävlingsärenden, och/eller ärenden av annan karaktär.

Det innebär att alla överklaganden och besvär mot beslut fattade av verksamhetens olika kommittéer/grupper administreras av VU.

VU består av förbundets styrelseordförande, vice ordförande samt kassör. Adjungerad är förbundets kanslichef.