Fredrik Englund

Fredrik Englund

Fredrik Englund Kassör,

är sedan 2011 ordförande i Ängby IF, en lokal förening med både innebandy och fotboll för alla. Första uppdraget som ordförande i Ängby var att med en ny styrelse få ordning på en mycket sargad ekonomi, detta har lyckats och föreningen är nu stark både med ökande medlemsantal och en ekonomi i balans. Klubben har varit med på föreningsutvecklingsresa med förbundet och arbetar aktivt med SIU. Fredrik är fortfarande tränare i innebandy samt spelar själv i klubbens veteranlag, både i innebandy och i fotboll.

Till yrket är Fredrik kommunikatör med ansvar för digitala kanaler på Setra Group (skogsindustriföretag), sedan tidigare är Fredrik också utbildad ekonom.

Fredrik kommer att bidra med fokus på allas lika-värde, anläggningsfrågor och på multisportande samt sitt yrkeskunnande i att kommunicera.

Tillbaka till styrelsen.