Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Fredrik Englund

Fredrik Englund

Fredrik Englund Ordförande,

är rutinerad inom Stockholms innebandyförbunds styrelse. Han valdes in 2015 och har sedan dess både varit ledamot samt kassör och har haft ett särskilt ansvar att arbeta med övriga idrotter i staden för att förbättra anläggningssituationen.


Har varit ordförande i Ängby IF, en lokal förening med både innebandy och fotboll för alla. Första uppdraget som ordförande i Ängby var att med en ny styrelse få ordning på en mycket sargad ekonomi, detta har lyckats och föreningen är nu stark både med ökande medlemsantal och en ekonomi i balans. Klubben har varit med på föreningsutvecklingsresa med förbundet och arbetar aktivt med SIU. Fredrik är fortfarande revisor i föreningen och spelare i klubbens veteranlag, både i innebandy och i fotboll.

Till yrket är Fredrik digital strateg på Danderyds sjukhus, sedan tidigare är Fredrik också utbildad ekonom.

Fredrik kommer att bidra med fokus på allas lika-värde, anläggningsfrågor och på multisportande samt sitt yrkeskunnande i att kommunicera.

Tillbaka till styrelsen.