Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Valberedningen

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen samt revisorer. Detta genom att tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid årsmötets slut om de vill kandidera för den kommande mandatperioden, samt att sammanställa inkommande förslag från distriktets föreningar.

Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa samtliga röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Under verksamhetsåret för valberedningen en kontinuerlig dialog med den sittande styrelsen.

Sammansättning

Ordförande
Gabriel Isoz (Enskede)
Tfn: 073-986 16 53
gabbebajen@gmail.com

Ledamöter
Marie Lienzén (Sollentuna)
Tfn: 070-550 67 76
marie.lienzen@swe.sas.com

Ted Linnes (Farsta)
Tfn: 070-320 00 57
ted.linnes@farstaibk.se