Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Stockholms Innebandy Förbund - StIBF - väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen mellan årsmötena, och att inom ramen för stadgarna vara distriktets högsta beslutande organ.

I det dagliga arbetet innebär detta att ansvara för, och säkerställa att, driften i distriktet fungerar, d v s att vi har ett fungerande kansli.

Dessutom skall styrelsen stå för distiktets långsiktiga utveckling. Vi försöker se föreningarnas behov i ett längre perspektiv, bevaka vad som händer från myndigheterna som kan påverka vår verksamhet, men framförallt agera för att bredda vår verksamhet på alla plan.

Styrelsens sammansättning (för presentation av styrelsemedlemmarna klicka på respektive namn):

Fredrik Englund
Ordförande
Tfn: 070-625 17 44
fredrik.englund@innebandy.se

Malin Andersson
Vice Ordförande
Tfn: 070-367 33 66
malin.andersson@innebandy.se

Johanna Emtell
Kassör
johanna.emtell@innebandy.se

Christian Neemé
Sekreterare
christian.neeme

Carl Schwieler
Ledamot
carl.schwieler@innebandy.se

Oskar Werner
Ledamot
oskar.werner@innebandy.se

Camilla Sevä
Ledamot
camilla.seva