Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Matchstraff

Matchstraff

612 Matchstraff 1

1) Matchstraff 1 innebär endast avstängning från pågående match och ska inte leda till ytterligare bestraffning för spelaren.

613 Förseelser som leder till matchstraff 1

1) När en målvakt använder ett icke godkänt ansiktsskydd eller när en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från olika fabrikat eller ett blad med för stor hook. (Inget förseelsetecken). En klubba utan godkännandemärke anses alltid vara icke godkänd.

2) När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen. (Inget förseelsetecken)

3) När en skadad spelare, som ersatts på utvisningsbänken, deltar i spelet innan hans utvisningstid upphört. (Inget förseelsetecken)

4) När en spelare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt uppträdande. (925) Matchstraffet ersätter den sista utvisningen, men ska fortfarande leda till 5 minuter lagstraff. Med fortsatt avses i samma sekvens och med upprepat vid ytterligare ett tillfälle under matchen.

5) När en spelare slår sönder/bryter av klubban eller annan utrustning. (925)

6) När en spelare oprovocerat attackerar en motståndare våldsamt. (909)
Hit räknas farliga, våldsamma eller oprovocerade förseelser som kan bedömas vara avsiktliga.

614 Matchstraff 2

1) Matchstraff 2 ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling.

615 Förseelser som leder till matchstraff 2

1) När en spelare eller ledare deltar i handgemäng. (909)
Med handgemäng avses en lindrigare form av slagsmål, utan knytnävsslag eller sparkar, och där de inblandade spelarna kan anses respektera försök att skilja dem åt.

2) När en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett 5 minuter lagstraff. (923)
Matchstraffet ersätter den sista utvisningen, men ska fortfarande leda till 5 minuter lagstraff.

3) När en ledare gör sig skyldig till fortsatt osportsligt uppträdande. (925)
Matchstraffet ersätter den sista utvisningen, men ska fortfarande leda till 5 minuter lagstraff.

4) När en spelare vars utrustning ska kontrolleras försöker åtgärda den aktuella utrustningen innan den kontrolleras. (925)

5) När en spelare, eller ledare, begår en förseelse i klart syfte att sabotera spelet. (925)
Hit räknas när en utvisad spelare under pågående spel avsiktligt beträder planen innan utvisningen upphör eller avbryts. Om spelaren avsiktligt beträder planen under spelavbrott ska detta leda till 2 minuter lagstraff. Om sekretariatet är ansvarigt för att en spelare felaktigt släpps in innan utvisningstiden upphört ska, om felet upptäcks under ordinarie utvisningstid, spelaren återgå till utvisningsbänken. Dock ska ingen tid läggas till, utan spelarens utvisning upphör enligt den ursprungliga utvisningstiden. Om felet upptäcks efter det att utvisningstiden upphört ska ingen åtgärd vidtas. Om en spelare vars straff upphört beträder spelplanen även om den numerära situationen på planen kräver att spelaren väntar till nästa spelavbrott, kan detta, beroende på orsaken anses som spel med för många spelare på planen. Som sabotage av spelet anses även förseelser som begås från byteszonen under straffslag, när utrustning eller material kastas in från byteszonen under pågående spel, samt när en spelare som befinner sig i byteszonen deltar i spelet, dock inte i samband med byte. Som sabotage av spelet anses också när en spelare deltar som utespelare efter att i samma match ha deltagit som målvakt, eller om ett lag avsiktligt spelar med för många spelare på banan.

6) När en utespelare, trots domarnas påpekande, använder en trasig klubba eller en klubba på vilken åverkan gjorts som kan medföra skaderisk. (Inget förseelsetecken)
Domarna avgör om klubbans skick medför skaderisk eller om spelaren ska åtgärda felet och sedan kan fortsätta matchen. Till åtgärdbar utrustning räknas till exempel en klubba som målats eller ett klubblad där ett litet hål uppstått.

616 Matchstraff 3

1) Matchstraff 3 ska även leda till avstängning i nästa match i samma tävling samt kan även leda till ytterligare åtgärder som beslutas av administrerande förbund.

617 Förseelser som leder till matchstraff 3

1) När en spelare eller ledare deltar i slagsmål. (909)
En spelare anses delta i slagsmål när han utdelar knytnävsslag eller sparkar.

2) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till en brutal förseelse. (909)
Hit räknas även att kasta en klubba eller annan utrustning mot en motståndare.

3) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till missfirmelse. (925)
Med missfirmelse avses att med tal, mimik eller gester grovt förolämpa domare, spelare, ledare, övriga funktionärer eller publik.

4) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till hotfullt uppträdande. (Inget förseelsetecken)
Med våldsamt hotfullt uppträdande avses att uppsåtligt inträda inom en persons integritetsområde utan att orsaka fysisk skada. Exempelvis bespottning eller annan typ av kränkning.