Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Vi söker deltagare till referensgrupp om spelformer och seriestrukturer

Stockholm Innebandyförbunds årsmöte beslutade i juni 2021 att utreda om det är möjligt att justera och förbättra delar av nuvarande spelformer och seriestrukturer. Detta för att spelare som inte kommit så långt i sin utveckling ska få möjlighet att spela fler jämna matcher.

Stockholm Innebandy skickade under hösten ut en enkät till nuvarande och tidigare ledare på lätta röda nivåer på både pojk- och flicksidan. Svaren är nu sammanställda och det är dags för nästa steg.

Vi söker deltagare med erfarenhet av att leda lag på lätta röda nivåer till två referensgrupper. Det blir en referensgrupp med ledare för pojklag och en referensgrupp med ledare för flicklag.

Vi planerar för digitala möten via Teams under kvällstid torsdagen den 10 februari.

Syftet med dessa möten är att se över om det behövs justeringar av nuvarande spelformer och seriestrukturer eller om vi kan se andra konkreta alternativ. Vi kommer tillsammans att gå igenom enkätsvaren och genom diskussioner, där era erfarenheter är av stor vikt, resonera om framtiden tillsammans.

Resultatet av undersökningen ska presenteras innan nästa årsmöte i juni 2022.

Vill du vara med?
Skriv ihop en kort beskrivning om dig själv och din ledarerfarenhet från lätt/medellätta röda nivåer och varför du vill delta i denna referensgrupp.

Vi behöver din intresseanmälan senast den 1 februari på stockholm@innebandy.se

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-01-26, kl 08:13