Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Utbildning i föreningsregi

Vill ni att vi kommer till er och håller en utbildning?

Då kan ni som förening köpa loss en eller flera av våra utbildningar och arrangera på hemmaplan. Eller varför inte samarbeta med grannföreningarna.

Vi kan erbjuda grundutbildning och matchledarutbildning under en vardagkväll. Eller fördjupningskurserna atleten, människan eller tema under en heldag eller två vardagkvällar.

Här kan ni läse mer om vad varje utbildning innehåller.

Samtliga utbildningar stöds via idrottslyftet.

Några riktlinjer/åtaganden som gäller vid "eget kursarrangemang" är

- Minst 10 kursdeltagare krävs för att kunna genomföra kursen.

- Samtliga deltagare ska ha 100% närvaro på kursen. Vid fördjupningsutbildningar krävs GU som
  förkunskapskrav.

- Teorilokal och/eller praktikhall (gäller atleten och tema) bokas av föreningen. I teorilokalen skall
  projektor, White board och högtalare finnas.

- Bjuda in deltagare och instruktör i god tid innan kurstillfället.

- En deltagarlista med namn och e-post lämnas in till förbundet senast en vecka före kursstart.

- Efter genomförd kurs en komplett närvarolista på deltagarna.

- Ordna fika och lunch (vid heldagarskurs) till deltagare och instruktör.

Är ni intresserade och vill veta mer kontakta Jennie Stengård på jennie.stengard@innebandy.se eller 08-564 889 59

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 19 december 2018