Utbildning ger sin bild av den gångna säsongen


Med fantastiska 1 874 utbildade ledare och domare, en ökning mot säsongen 2018-2019 med 19%, gör Stockholms Innebandyförbund återigen ett fantastiskt utbildningsår.

Detta är bevis på att Stockholms föreningar är med och utvecklar Svensk Innebandy genom att sats på de olika utbildningar som förbundet erbjuder för sina ledare och spelare. Dels genom att anmäla till de centralt arrangerade tillfällena men också genom att köpa hem utbildningar till hemmaplan. Även här ser vi en ökning jämfört med tidigare säsong. En eloge också till förbundets engagerade och duktiga instruktörer som håller en hög kvalitet och inspirerar våra ledare och domare i distriktet.

Inför säsongen lanserades nya fördjupningsutbildningar för ledare på grön, blå och röd nivå. Utbildningarna fokuserar på att ledarskap, spelet och träningsplanering.

Junior- och seniorutbildningarna är ännu pausade och planeras kunna arrangeras våren 2021. Då dessa utbildningar saknats i kursutbudet arrangerade Stockholms Innebandyförbund för dessa ledare ett konvent på Bosön med Adam Kallenberg, då SSL-tränare för FBC Kalmarsund. Dagens agenda var taget från Adams egna erfarenheter och fokuserade på spelets olika delar och skeden. Konventet innehöll både teori och praktik. Det blev en mycket uppskattad, lärorik och inspirerande dag för deltagarna.

Under säsongen utbildade sig 1 874 ledare på någon av förbundets utbildningar. Deltagarna var utspridda på nio olika utbildningar och 92 utbildningstillfällen fördelade enligt följande.
Grundutbildning - 804 deltagare (40 tillfällen)
Fördjupning Grön - 30 deltagare (3 tillfällen)
Fördjupning Blå - 137 deltagare (9 tillfällen)
Fördjupning Röd - 155 deltagare (9 tillfällen)
Konvent - 28 deltagare (1 tillfällen)
Matchledare - 344 deltagare (18 tillfällen)
Grundkurs distriktsdomare - 84 deltagare (4 tillfällen)
Fortbildning domare - 198 deltagare (7 tillfällen)
Licenskväll domare - 67 deltagare (1 tillfälle)

Samarbete med RF SISU Stockholm
Under säsongen har Stockholms Innebandyförbund tillsammans med RF SISU arrangerat utbildningar och föreläsningar som inte varit grenspecifika. Du som ledare har kunnat gå på olika kostnadsfria utbildningar så som ”Akut skadebehandling” och ”NPF - Träna aktiva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. Under hösten arrangerades två föreläsningar. En inspirationsföreläsning med Aron Andersson om mål, motivation, teamwork och drivkraft som arrangerades i Hägerstensåsens Medborgarhus i oktober. I november arrangerades en paneldebatt om hur barnkonventionen tillämpas inom idrotten. Som moderator hade Stockholms Innebandyförbund sin egen föreningsutvecklare Michael Lawitz.

Medverkande i panelen
Helen Alpstig - RF SISU Stockholm
Cecilia Åhl - Unicef
Carina Bäck - Riksidrottsförbundet
Ida Arvidsson - Riksidrottsförbundet

Stockholms Innebandyförbunds instruktörer 2020

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-06-11, kl 08:17