Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Utbildning ger sin bild av den gångna säsongen

Trots ännu en säsong med osäkerhet och restriktioner har utbildningsviljan varit stor i distriktet. Glädjande kunde vi inför säsongen, med bra planering, återgå till fysiska utbildningar, även om en del av kursutbudet fortsatt erbjöds via digitala verktyg. Med 1 928 utbildade ledare och domare fördelat på 121 tillfällen gör Stockholms Innebandyförbund återigen ett fantastiskt utbildningsår.

Detta är ett bevis på att föreningarna i Stockholm tycker utbildning är viktigt och satsar på de olika utbildningar som erbjuds för sina ledare och spelare. Det som ökar mest är utbildningstillfällen arrangerade av föreningar på hemmaplan. Allt fler föreningar väljer att satsa på utbildningsveckor där man under en och samma vecka arrangerar fler av våra utbildningar för att samla sina ledare till samma tillfällen.

Inför säsongen lanserades nya fördjupningsutbildningarna Målvakten Röd och Steg 1 Svart som blivit mycket populära och välbesökta. Även distriktsdomarutbildningen Ungdomsdomare samt Stockholms egna utbildningar Matchledare 4vs4 för befintliga matchledare och Grundutbildning för lagledare var nya utbildningar som arrangerades under säsongen.

Till säsongen 2022-2023 kommer nya Temautbildningar lanseras och ingå i ordinarie kursutbud. Det som kommer erbjudas är knäkontroll, lekens betydelse, fysträning samt träningsplanering för ledare på samtliga nivåer.

Avslutningsvis vill Stockholms Innebandyförbund rikta ett stort tack till alla duktiga och kompetenta instruktörer som håller hög kvalitet, inspirerar och motiverar våra ledare och domare i distriktet.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-06-30, kl 09:51