Uppdelad fakturering av serieavgifterna 2020-2021


Stockholms Innebandyförbund delar upp faktureringen av serieavgifterna på två fakturor.


Den första halvan av serieavgifterna (50 %) faktureras i början av juni och har förfallodatum den 20 juni. Den andra halvan av serieavgifterna (50 %) kommer att faktureras efter sommaren och ha förfallodatum den 12 oktober.

Föreningarna kommer alltså få två fakturor på serieavgifterna istället för en – men där betalningsprincipen är densamma som tidigare och enligt serieanmälan.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-06-02, kl 08:10