Träning under Coronapandemin

Stockholms Innebandyförbund följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att varje förening själv avgör om man väljer att träna utomhus eller inomhus. Eftersom det är arrangören av sammankomsten som måste göra riskbedömningen är det upp till den enskilde föreningen att göra bedömningen och utgå från sina förutsättningar.

Enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) är det viktigt att alla, både barn, ungdomar och vuxna fortsätter att röra på sig och att träningsaktiviteterna fortsätter.

Den 16 april kom FHM med uppdaterade riktlinjer riktade till idrotten.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

Läs informationen i sin helhet här.

”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet”.

Folkhälsomyndighetens generella råd till idrotten

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
 • Skjut eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
 • Barn och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Träningstips

Förutom nedan länkar önskar vi att ni delar med er av träningstips som vi kan sprida i våra social medier för att ge fler tränare och ledare övningar som kan användas i dessa tider.

Filma övningen, lägg upp den på era social medier och skicka en heads up till mathias.wegnebring@innebandy.se så ser vi till att sprida så fler kan ta del av era goda exempel i distriktet.

Outdoor Training -
Träna ute med naturliga redskap

Bidrag 
RF SISU Stockholm har utökat sina prioriterade områden där stöd kan sökas. Nytt är ” Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin”. Som förening kan ni exempelvis få stöd för att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov.
Läs mer här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-04-22, kl 14:53