Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tidsätta uppskjutna matcher

För tillfället ställs det in en hel del matcher, ofta p.g.a. sjukdomar. Det är av stort vikt att dessa uppskjutna matcher får nya tider så att vi inte hamnar i en ond spiral i händelse av att fler matcher ställs in.

Huvudansvaret för att tidsätta uppskjutna matcher ligger på det lag som initierade matchflytten. Vi uppmanar dock även motståndarna att söka kontakt för att säkerställa att processen blir så kort som möjligt, samt att inget faller mellan stolarna.

Enligt regelverket kring matchflyttar så ska uppskjutna matcher tidsättas senast 14 dagar efter att matchen sköts upp. Har ingen ny matchtid inkommit inom 14 dagar så äger StIBF rätten att fastställa matchdag, tid och matcharena.

Så fort lagen är överens om ny matchtid så mejlar ni stockholm@innebandy.se så bokar vi in matchen i iBIS.

Vill man läsa mer om matchändringar så kan man göra det här.


short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-01-20, kl 09:01