Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Stödlinje för brottsoffer inom idrotten

Riksidrottsförbundet intensifierar arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen och lanserar nu, tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se.

Till brottsofferjouren kan du som brottsdrabbad, vittne eller anhörig ringa och prata med någon som lyssnar.
Brottet behöver inte vara polisanmält för att du skall kunna höra av dig och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren är en ideell organisation. Här kan ni se vart dem finns till i Stockholms län.

Läs mer på deras hemsida www.brottsofferjouren.se

 

 

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 28 december 2018