Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Stockholms Innebandyförbunds 37:e årsmöte

På tisdagskvällen hölls det 37:e årsmötet sedan bildandet av Stockholms Innebandyförbund.

Tretton föreningar var representerade och förbundets ordförande Mattias Hjelmberg öppnade mötet kl 18.00 för att kort efter det lämna över till mötesordförande Cinnika Beiming, Distriktsidrottschef RF-SISU Stockholm.

Cinnika ledde sedan mötet från start till mål och när mötet var avslutat hade Fredrik Englund blivit vald till ordförande för en tid av ett år (fyllnadsval), Malin Andersson (fyllnadsval) valdes till ledamöter för en tid av ett år, Carl Schwieler (omval), Camilla Sevä (nyval) och Christian Neemé (nyval) valdes till ledamöter för en tid av två år.

Vi hälsar Camilla Sevä och Christian Neemé välkommen till styrelsen i Stockholms Innebandyförbund!

Efter att avgående ordförande Mathias Hjelmberg, ledamot Linda Eriksson samt årsmötesordförande Cinnika Beiming tackats av avslutades mötet kl.19.27

Stockholms Innebandyförbund tackar samtliga närvarande för ett trevligt årsmöte.

Årsmötesprotokollet hittar ni här!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-06-17, kl 08:29