Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund har startat ett jämställdhetsarbete.

I dag på Internationella kvinnodagen vill Stockholms Innebandyförbund uppmärksamma det arbete som förbundet har startat. 

Riksidrottsförbundet presenterar en rapport om fördelningen mellan kvinnor och män i ledarroller inom idrotter. När rikssnittet räknas ut är 73 procent av ledarna inom idrotten män för innebandyn är siffran 85 procent.

I Stockholm är 80 procent av de utbildade ledarna män.  Stockholms Innebandyförbund  har startat ett jämställdhetsarbete med målet att nå en jämställd idrott. 

Läs mer om arbetet här - Artikeln från Stockholmsidrotten

Svenska Innebandyförbundet uppmärksammar Internationella kvinnodagen

Rapporten från RF 

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 8 mars 2019