Stockholm rekommenderar fortsatt att matcher genomförs utan publik


Trots beskedet från Folkhälsomyndigheten och regeringen att 300 personer på matcher tillåts från den 1 november rekommenderar Stockholms Innebandyförbund fortsatt att matcherna genomförs utan publik i så stor uträckning som möjligt för att bidra till minskad smittspridning i regionen.

I de fall man som förening vill anordna match med publik ska lagar och gällande riktlinjer följas enligt protokoll från Svenska Innebandyförbundet. Föreningen som är arrangör ansvarar för att lagar och gällande riktlinjer följs.

Idrotten har under en lång tid haft en publikgräns på 50 personer, kopplat till den pågående pandemin. Men under torsdagen kom besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen: från 1 november tillåts 300 personer på matcher. 


När den nya publikgränsen börjar gälla innebär det att ett avstånd på minst en meter ska hållas mellan varje person i publiken. Undantaget gäller också endast för publikområden som har anvisade sittplatser och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer. Regioner kan också ta individuella beslut om lägre publikantal beroende på regionalt smittläge.

Svenska Innebandyförbundet kommer nu efter det nya beskedet att ha en dialog med RF och samråd med övriga specialidrottsförbund i de stora lagbollidrotterna för att under  veckan uppdatera Svensk Innebandys tävlingsreglemente och riktlinjer utifrån den ändrade förordningen.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-10-26, kl 13:00