Stockholm Innebandyförbunds värvningspolicy 2020


Stockholms Innebandyförbunds styrelse beslutade den 22/5 2019 att införa gemensamma riktlinjer och ramar för värvningar och övergångar i distriktet. Dessa riktlinjer har sammanfattas i Stockholm Innebandyförbunds värvningspolicy.

Värvningspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt för distriktets föreningar gällande värvningar och övergångar. Att behålla ”så många som möjligt, så länge som möjligt" är innebandyns ledord och dessa gemensamma riktlinjer hoppas vi skall bidra till en samsyn gällande värvningar. De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och social miljö tillsammans med sina kamrater. Med en värvningspolicy förbättras förhoppningsvis samarbetet och dialogen mellan föreningarna i distriktet.

Här går det att läsa mer om värvningspolicyn och dess innehåll och vilka föreningar som hittills visar att de står upp för dessa riktlinjer. Saknar du din förenings namn i listan? Kontakta din förenings styrelse och be dem ta upp frågan i er förening.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-03-19, kl 12:18