Stockholm Innebandyförbunds värvningspolicy 2019

Stockholms Innebandyförbunds styrelse har den 22/5 2019 beslutat att införa gemensamma riktlinjer och ramar för värvningar och övergångar i distriktet. Dessa riktlinjer har sammanfattas i Stockholm Innebandyförbunds värvningspolicy.

Värvningspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt för distriktets föreningar gällande värvningar och övergångar. Att behålla ”så många som möjligt, så länge som möjligt är innebandyns ledord och dessa gemensamma riktlinjer hoppas vi skall bidra till en samsyn gällande värvningar. De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och social miljö tillsammans med sina kamrater. Med en värvningspolicy förbättras förhoppningsvis samarbetet och dialogen mellan föreningarna i distriktet.

Genom att införa en värvningspolicyn hoppas vi på att dialogen och samarbetet mellan föreningarna i dessa frågor ökar. Vi hoppas och tror på att så många föreningar som möjligt vill skriva under policyn och dess innehåll. I och med en underskrift visar föreningen att den verkar för en hållbar miljö för våra aktiva samt bidrar till idéen om ett livslångt idrottande. Stockholms Innebandyförbund kommer aldrig kunna hindra att värvningar görs, däremot kan vi genom policyn gemensamt bestämma om vilket förhållningssätt vi ha till värvningar och övergångar, säger Hermine Dahlerus, kanslichef på Stockholms Innebandyförbund.

Här går det att läsa mer om värvningspolicyn och dess innehåll och vilka föreningar som hittills visar att de står upp för dessa riktlinjer. Saknar du din förenings namn i listan? Kontakta din förenings styrelse och be dem ta upp frågan i er förening.

 

 

 

short_text    Publicerat av Hermine Dahlerus 2020-09-23, kl 08:59