Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Slutgiltig kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Foto: B.A.Sportphoto

Slutgiltig kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Datum
tisdag 14 juni 2022


Tid
18.00, fullmaktsregistrering från 17.30
Lättare förträning serveras från 17.00


Plats
Scandic Hotel, Alvik

Mötesordförande
Niclas Westén (föreslagen)

Samtliga handlingar enligt nedan är nu utskickade i enlighet med förbundets stadgar.
För anmälan och dokument se här

• Fullmakt
• Dagordning för årsmötet
• Valberedningens förslag till;
  – en ordförande för en tid av ett år (fyllnadsval);
  – tre ledamöter för en tid av två år;
  – en ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval);

  – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
• Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2021-2022 och verksamhetsinriktning med budget för verksamhetsåret 2022-2023

• Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2021-2022
• Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
• Avgående styrelsens förslag till ny valberedning

• Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen
- Återinför tävlingsmomentet i juniorserierna med upp och nedflyttning, motion inkommen av Djurgårdens IF IBF

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettiosjunde årsmöte!

Alvik 3 juni 2022
Stockholms Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-06-13, kl 09:24