Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Slutgiltig kallelse med kompletterande handlingar till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Slutgiltig kallelse med kompletterande handlingar till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Datum: Tisdag 4 juni 2019

Tid: 18.00, fullmaktsregistrering från 17.30.Lättare förtäring serveras från 17.00

Plats: Stockholms Innebandyförbund, Smedjegatan 8, 131 54 Nacka

Mötesordförande: Lars Granqvist (föreslagen)

Samtliga handlingar enligt nedan är utskickat per e-post till röstberättigade medlemmar. Dokumenten finns också publicerade här.

o   Fullmakt
o   Dagordning för årsmötet
     Valberedningens förslag till;
     – en ordförande för en tid av två år;
     – tre ledamöter för en tid av två år;
     – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
o   Avgående styrelsens förslag till ny valberedning
o   Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
o   Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2018-2019
o   Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2018-2019 och verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2019-2020
o   Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen
     - Serietillhörighet vid sammanslagning, motion inkommen av Sickla IF
     - Anpassning av juniorserierna, motion inkommen av Huddinge IBS 

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettiofjärde årsmöte!

Slutgiltig kallelse (PDF)

 

short_text    Skrivet av Jennie Stengård 28 maj 2019