Seriespel 2.0 ställs in

Stockholms Innebandyförbund har sedan november arbetat med att kunna förlänga säsongen och erbjuda ett fristående seriespel. Målsättningen med seriespel 2.0 har varit att erbjuda seriespel för de som har möjlighet att spela innebandy under april och maj.

Förutsättningar för att starta Seriespel 2.0 var att vi en tid innan kunnat öppna upp för enstaka matcher. Tyvärr är så inte fallet och vi har med den bakgrunden samt med rådande smittspridning av Covid-19 i region Stockholm tagit beslutet att inte starta upp tävlingsformen Seriespel 2.0.

Framåt arbetar vi för att kunna få igång enstaka matcher så snart som möjligt. Vi följer hela tiden regeringens och folkhälsomyndighetens uppdateringar angående Coronapandemin och återkommer snarast när lättnader ges för enstaka matcher.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-03-22, kl 09:00