Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Samsyn Stockholm

Samsyn Stockholm är namnet på ett arbete över idrottsgränserna i vårt distrikt. Arbetet syftar till att enas om hur vi tillsammans ska möjliggöra en idrott som utgår från barnens bästa med hänsyn till varje enskild individs unika förutsättningar.

Arbetet med Samsyn Stockholm är långsiktigt och ska präglas av idrottens arbete med Strategi 2025, dess fyra målområden och fem utvecklingsresor. Arbetet innebär att:

Barnen

  • ska få möjligheten att syssla med fler idrotter så länge de själva vill

Ledarna och föreningen

  • ska utgå ifrån barnens bästa
  • ska göra barnen delaktiga i sitt eget idrottande
  • sträva efter verksamhet som ger god rörelseförståelse och möjliggör för barnen att hålla på med flera olika idrotter

Specialdistriktsförbund

  • ska medverka aktivt i samtal och utvecklingsarbeten tillsammans med Stockholmsidrotten för att fortsätta utveckla sin egen verksamhet i linje med Strategi 2025
  • ska sträva efter att planera och genomföra sin verksamhet i linje med aktuell forskning och barnperspektiv

Stockholmsidrotten

  • ska bidra med kompetens och vägledning
  • ska sammankalla förbunden till arbetsmöten och samtal inom ramen för Samsyn Stockholm
  • ska driva frågan på kommunal och lokal nivå för att föreningar ska arbeta med Samsyn Stockholm ur ett föreningsperspektiv

Läs mer om ”Samsyn Stockholm” här: https://bit.ly/2VSJyDg

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 14 mars 2019