Riktlinjer avseende träning och tävling

Kommuner öppnar successivt upp sina idrottsanläggningar – inomhus och utomhus – för all organiserad idrottsverksamhet. Det betyder att även de födda 2001 och tidigare ges möjlighet att i börja träna i organiserad verksamhet.

De allmänna råden för träning gäller fortfarande som t.ex. att åtta (8) personer ska vara normerande på träning för spelare födda 2001 och äldre. Fortsatt ska Pandemilagen samt Svenska Innebandyförbundets protokoll följas gällande match och träning.


Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade förändringar i rekommendationer som bland annat berör idrotten. Dessa ska gälla från den 1 juni.


Förtydliganden kring förändringarna meddelas när Svenska Innebandyförbundet har uppdaterat sina protokoll om vad som ska gälla för innebandyn.

Läs hela texten här på Riksidrottsförbundets hemsida

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-05-28, kl 09:50