Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer i Blå och Röda serier

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer i Blå och Röda serier



Inför säsongen 2016/2017 infördes tillfälliga regler gällande hur spelare får flyttas mellan de olika nivåerna i barn och ungdomsserierna.

Dessa regler kommer även att gälla 2018-2019 och hittas här!

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 25 september 2018