Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer i Blå och Röda serier

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer i Blå och Röda serierInför säsongen 2016/2017 infördes tillfälliga regler gällande hur spelare får flyttas mellan de olika nivåerna i barn och ungdomsserierna.

Dessa regler gäller 2019-2020 och hittas här!

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 23 september 2019