Regler för flytt av spelare mellan föreningens seniorlag 2020

Regler för flytt av spelare mellan föreningens seniorlag

Bakgrund
Vid införandet av reservlag i seriespel 2016-2017 tillämpades en ”3+1”-regel med en andemening som vissa inom verksamheten hade svårt att tyda. De föreningar som upplevde att regelverket var otydligt var drivande att få till en förändring. Inför säsongen 2019-2020 förändrades regelverket till ett klart stramare regelverk som innebar att en spelare var tvungen att stå över en A-lagsmatch innan densamme var tillgänglig för B-lagsspel.   

Under säsongen 2019-2020 har TK mottagit en motion Från Rotebro IS IBK gällande en förändring från det aktuella regelverket, motionen ledde till en enkät som skickades ut till samtliga seniorlag i distriktet. Enkätens svar visade att det fanns ett missnöje inom verksamheten kopplat till dagens regelverk.

Utformning av den nya regeln
Varje B-lag ska innan seriestart skicka in en lista med de A-lagsspelare från föreningen som är aktuella för B-lagspel. Listan som endast får innehålla fem utespelare plus en målvakt ska godkännas av StIBF samt finnas tillgänglig på Stockholms Innebandyförbunds hemsida. Från listan är endast tre utespelare plus en målvakt uttagbara per B-lagsmatch.

Fyra gånger per säsong kan listan korrigeras fram till den 31 januari då flytt neråt i seriesystem inte längre är tillåtet. Korrigeringen måste inkomma till StIBF minst tre arbetsdagar innan match, korrigeringen ska motiveras på ett sätt så det blir tydligt för StIBF att spelarna i fråga är i behov av matchspel på en lägre nivå och att det handlar om den enskilda spelarens utveckling.

Om en förening bryter mot regelverket riskerar hela föreningen att bli av med rätten att flytta spelare mellan seniorlagen samt ekonomiska sanktioner. Man riskerar även att förlora matchen genom W.O om en protest inkommer inom tre dagar efter spelad match.

Motivering
StIBF väljer att återgå till ett flexiblare regelverk när det gäller flytt av seniorspelare mellan seniorlagen inom en förening. Målsättningen är att återigen sätta spelarnas utveckling i centrum för att uppnå ett livslångt idrottande. Samtidigt finns det en tydlig ambition om att behålla en motiverande tävlingsmiljö för samtliga lag inom seriespelet. Därav stramas regelverket kring ”3+1 regeln” åt väsentligt jämfört med säsongen 2018-2019.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-03-15, kl 11:22