Protokoll från Tävlingskongressen 2020

Svensk Innebandys Tävlingskongress gick av stapeln den 29 november. 

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlingsfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna. 

Protokollet från Tävlingskongressen 2020 finns att ta del av här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-01-21, kl 09:18