Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Presentation av utredning angående möjligheten att spela matcher mot andra på sin nivå

Till Stockholm Innebandyförbunds årsmöte 2021 inkom Silverdals IF med en motion. Förslaget var att bilda en arbetsgrupp som tar fram riktlinjer som säkerställer att de lag som inte kommit så långt i sin utveckling får möjlighet att spela matcher mot andra på sin nivå.

Stockholm Innebandys styrelse välkomnade motionen och delade motionärens inställning till att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att spela matcher på sin nivå. Styrelsen ansåg vidare att nuvarande seriestruktur är anpassad efter SIU-modellen och utformad för att just varje spelare ska kunna spela på den nivån spelaren hör hemma på utvecklingsmässigt.

Styrelsen föreslog därmed en utredning kring hur nuvarande seriestruktur tillmötesgår nämnd målgrupp.

Utredningen som genomfördes av Stockholm Innebandys tävlingsavdelning sammanfattas enligt nedan:

  • Nuvarande tävlingsstruktur som baseras på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) bör inte ändras.
  • StIBF bör ta fram tydligare guider för laguttagning på de olika nivåerna.
  • StIBF bör skapa forum för dialog mellan lagens ledare före seriestart och under säsong med syfte att skapa jämna och utvecklande matcher i alla serier på barn- och ungdomsnivå.
  • Innehållet i ledarutbildningarna bör ses över i dialog med Svenska Innebandyförbundet där just laguttagning i Stockholms SIU anpassade tävlingsstruktur bör få ett större utrymme.

Läs utredningen i sin helhet här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-05-31, kl 09:16