Preliminär serieindelning

Preliminär serieindelning

Via länken nedan kan man nu följa den preliminära serieindelningen för kommande säsongs seriespel samt inkomna anmälningar till DM.

Med preliminär menar vi att vid eventuella felaktigheter eller förändringar i antalet anmälda lag så har Stockholms Innebandyförbund mandat att göra korrigeringar.

Tyvärr finns ingen möjlighet för enskilda lag att inkomma med önskemål om att tex få spela i en annan serie. Men Stockholms Innebandyförbund uppskattar givetvis om ev felaktigheter uppmärksammas så fort som möjligt.

Preliminär serieindelning för samtliga serier i Stockholms Innebandyförbunds serier samt inkomna anmälningar till DM.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 24 september 2018