Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Platser kvar till Steg 1 Svart 12-13 februari

Är du ledare för junior- och/eller seniorlag och vill utveckla ditt ledarskap? Missa då inte att vi är igång med Steg 1 Svart och det finns ännu platser kvar till tillfället 12-13 februari.

Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar som är förlagda på Bosön med övernattning. Observera att sista anmälan till utbildningen är 30 dagar innan det fysiska tillfället för att hinna göra de förberedande uppgifterna.

Utbildningen innehåller delarna: Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi. Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning från både spelar- och tränarperspektiv. Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.

Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik

För fler utbildningstillfällen och anmälan se här!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-12-14, kl 07:25