Planering av matchflyttar med anledning av de skärpta allmänna råden i region Stockholm


Stockholms Innebandyförbunds tävlingsavdelning arbetar för fullt med hur verksamheten kan återupptas den 20 november. Men för att vi på bästa sätt ska lyckas så behöver vi hjälpas åt.

Stockholms Innebandyförbund vill uppmana alla föreningar att börja planera in nya datum och tider för de uppskjutna matcherna som skulle ha spelats mellan 29 oktober - 19 november.

Ta kontakt med varandra och kom överens om nytt datum, tid och plats. Registrera sen det nya förslaget via iBIS-funktionen för matchflyttar.

Tänk på att de nya matchdatumen ska planeras in tidigast efter den 19 november. Om det går, försök att ha lite marginal med det nya datumet från den 19 november eftersom det finns en risk att de skärpta allmänna råden för Stockholmsregionen förlängs.

Vi har som önskemål att alla uppskjutna matcher ska vara tidsatta senast den 19 november. I de fall ni önskar stöd i arbetet med att hitta nya tider för matcherna så hjälper vi gärna till. Kontakta oss så snart som möjligt.

Stockholms Innebandyförbund jobbar med olika scenarier framåt i tiden. Vid beslut om förlängning av skärpta allmänna råd i Stockholm efter den 19 november så återkommer vi med information till verksamheten.

Vi förstår att detta orsakar mycket administrativt arbete för alla inblandade och blir en stor utmaning med planeringen av verksamheten. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att hantera och lösa utmaningarna på bästa sätt.

Stockholms Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-11-05, kl 19:45