Påminnselse: Digital träff för valberedningsrepresentanter

Valberedningen, eller föreningsdirigenten, som man skulle kunna beskriva uppdraget som, är en av den viktigaste enheten i föreningslivet. Ett väl utfört uppdrag kan vara skillnaden mellan att lyckas eller inte med föreningens målsättningar.

Just nu befinner sig många föreningar i årsmötestider, vilket innebär att valberedningar runt om i distriktet antingen börjar göra bokslut, eller precis ska påbörja sitt uppdrag.

Den 16 februari bjuder därför Stockholms Innebandyförbund in gamla och nya valberedningsmedlemmar i syfte att ge en överblick av uppdraget, förmedla tips och arbetssätt samt utbyta erfarenheter.

Under kvällen kommer vi bland annat gå igenom:
• Uppdraget
• Kompetensprofil
• Intervjusamtal
• Uppföljning och arbetssätt

Träffen kommer att ledas av förbundets föreningsutvecklare Michael Lawitz, tillika ledamot i valberedningen för Svenska Rugbyförbundet.

Anmälan sker genom mejl till: michael.lawitz@innebandy.se

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-02-12, kl 09:59