Påminnelse - Sportchefsforum

Den 14 januari klockan 18.00-20.00 bjuder Stockholm Innebandy och RF-SISU Stockholm in till ett första möte med sportchefer/sportsligt ansvariga från distriktets föreningar i syfte att samverka, diskutera rollen samt skapa förutsättningar för vidare utveckling.

Tanken med detta första möte är att ventilera intresset för detta forum samt göra en behovsanalys över hur vi kan hjälpas åt att skapa bättre förutsättningar för sportchefer/sportsligt ansvariga.

När: Den 14 januari 18.00-20.00
Plattform: Teams
Anmälan: Genom mejl till michael.lawitz@innebandy.se

Inbjudan som pdf!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-01-11, kl 11:22