Påminnelse: Slutgiltig kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Slutgiltig kallelse med kompletterande handlingar till Stockholms Innebandyförbunds digitala årsmöte.

Datum
onsdag 9 juni 2021

Tid
17.15 digitala mötesplatsen öppnas
17.30 ”Att bygga och utveckla effektiva ledarteam” med Susanne Meckbach
18.30 årsmötet öppnas

Mötesordförande
Cinnika Beiming

Samtliga handlingar för mötet är utskickade i enlighet med förbundets stadgar. Dokumenten samt anmälningslänk finns också publicerade här.

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettiosjätte årsmöte!

Alvik 1 juni 2021
Stockholms Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-06-07, kl 08:58