Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Påminnelse om LOK-stöd

Glöm inte att skicka in din förenings ansökan om LOK-stöd.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år.

Ansökan för hösten 2020 (dvs aktiviteter bedrivna 1 juli – 31 dec) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 februari 2020 klockan 23:59.

Läs mer här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

 

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 5 februari 2020